Skip to main content

Přihlášení závodníci

Seznam přihlášených závodníků

Seznam přihlášených závodníků je umístěný v detailu události pod tlačítkem Přihlášení závodníci. Podle obsahu registračního formuláře se zobrazují následují informace - variabilní symbol, celé jméno, pohlaví, ročník, kategorie a klub.

Existuje-li shoda s uloženým profilem závodníka, pak je jméno provázána odkazem na tento profil. Shoda musí být ve jméně, pohlaví a ročníku

Vyhledávání

Nad seznamem je vyhledávací políčko, které okamžitě filtruje závodníky podle hledaného textu. Vyhledávání probíhá v hlavních informacích o závodníkovi, jako je jméno, příjmení, kategorie, trať, variabilní symbol, ale také email či telefonní číslo registrátora. 

Filtrace a pořadí

Závodníky je možné řadit kliknutím na libovolnou hlavičku sloupečku a to jak vzestupně, tak při opakovaném kliknutí i sestupně.

Některé sloupečky mají navíc na pravé straně ikonu filtru. Kliknutím na tuto ikonu se rozbalí nabídka filtru. Výběrem alespoň jedné položky se daný filtr aktivuje. 

Predikce pořadí

Ve vyšší verzi lze v některých případech v seznamu vidět sloupeček s nadpisem Predikce. Jedná se o pravděpodobné pořadí závodníků dle historických výsledků. Sloupeček se zobrazí jedině, pokud je možné pořadí predikovat.

Zaplacený vs. nezaplacený závodník

První sloupeček seznamu závodníků obsahuje variabilní symboly pro platbu. Pro některé závodníky se může symbol opakovat a je to z důvodu, že byli závodníci přihlášeni v rámci jedné registrace.

Je-li závodník dosud označený, jako nezaplacený, pak se vedle výraznějšího variabilního symbolu objeví i ikona platební karty. Kliknutím na tuto iknou a následným potvrzením je variabilní symbol označen jako zaplacený (všichni závodníci s tímto variabilním symbolem změní status na zaplacené)

Export přihlášených závodníků

Pod nadpisem v menu se nachází tlačítko pro Export přihlášených závodníků. Toto tlačítko otevře stránku s nastavením exportu. Zde je možné vybrat si formát exportovaného souboru, formát, v jakém se zobrazí pohlaví závodníka (důvodem je, že některé softwary potřebují specifický formát) a seznam sloupečků, které se zobrazují a to ve specifickém pořadí.

Úprava závodníka

Na každém řádku seznamu závodníků se na pravé straně nachází akční tlačítka. První z nich - ikona tužky - je odkaz na editaci daného závodníka. 

Odstranění závodníka

Na každém řádku seznamu závodníků se na pravé straně nachází akční tlačítka. Pro odstranění závodníka stačí kliknout na ikonu odpadkového koše. 

Informace o registraci

Na každém řádku seznamu závodníků se na pravé straně nachází akční tlačítka. Mezi nimi je i ikona informace, která odkazuje na kompletní záznam registrace, do které daný závodník patří. 

Export registrace do PDF

Ve výše zmíněném bodě, ve kterém si můžeme prohlédnout informace o registraci, je také tlačítko pro export do PDF. Tento soubor obsahuje všechna data o registraci.

Formát dokumentu je A5 na šířku. 

Export všech registrací do PDF

Jedná se vlastně o hromadný export každé registrace do souboru PDF. Tlačítko pro tuto akci je umístěno na stránce se seznamem přihlášených závodníků v menu pod názvem události.

každá registrace má svůj samotný list. Formát dokumentu je A5 na šířku. 

Historie plateb za registrace

Systém ukládá platby za registrace a je možné je procházet. Mezi záložkami pod nadpisem na stráce se seznamem přihlášených závodníků je tlačítko na historii plateb. Toto tlačítko otevře stránku se seznamem s detailnějšími informacemi.

Detail o platbě za registraci

Kliknutím na variabilní symbol v seznamu přihlášených, historii plateb i detailu registrace je možné rozkliknout detailní informace o platbě.

Vrácení platby za registraci

Zaplacenou registraci je možné označit jako nezaplacenou v detailu platby za registrace, kliknutím na tlačítko Vrátit platbu.